Vi opstiller til Byrådet 2018

 

Enhedslisten i Halsnæs har afholdt kommunalpolitisk konference og fået opstillingen til kommunalvalget på plads.

Konferencen, som løb over et par dage, afspejlede interesse og energi fra medlemmerne. Stor inyeresse for kommunalpolitik og masser af gode ideer til nye tiltag og aktiviteter.

Vi har nu siddet i byrådet i mere end tre år. Og vi synes vi har gjort det godt. Vi har med al magt forsøgt at fastholde den grønne og sociale udvikling – men har desværre været en del af mindretallet og har ikke i tilstrækkeligt omfang formået at trække hverken Venstre, DF eller Socialdemokraterne i den rigtige retning.

Nu mønstrer vi et stærkt hold. Vi har ikke tabt modet men kan mærke, at borgerne i Halsnæs langt hen ad vejen bakker op om vores politik. Vores kommunalpolitiske handlingsprogram kommer på Enhedslistens hjemmeside i løbet af foråret.

  1. Lisbet Møller

Sidder nu i byrådet for Enhedslisten og stiller igen op som spidskandidat.

Lisbm@halsnaes.dk

  1. Thue Lundgaard Curry

thuelundgaard@hotmail.com

  1. Anne Kirstine Sloth Hansen

annekirstinesloth@gmail.com

  1. Vera Hansen

Vera.vha@gmail.com

  1. Tina Vejby

Tvejby@gmail.com

  1. Bent CC Hansen – Bibent

bent@bibent.dk

  1. Charlotte Jing Nielsen

Jing-nielsen@live.dk

  1. Steen Andersen

hoki@webspeed.dk

  1. Jørgen Tved

tved@email.dk