1. maj talen v. Lisbet

Tale 1. maj 2017

så er det 1. maj igen. Og igen samles vi her i Skjoldborgparken for at fejre dagen.Lisbet Møller

Det er os – os, der kalder os de røde. Os, der vil kæmpe for lighed, frihed og fællesskab. Vigtige værdier at tilrettelægge kommunens politik efter – og vigtige at tilrettelægge sit eget liv efter. Og skulle vi nu ikke vise, at vi sammen kan kæmpe for lighed og social retfærdighed i Halsnæs.

Nu skal vi jo ikke være naive – der er ting der skiller os, mange forhold som vi er uenige om. Men lad os fra nu tage diskussionen åbent og fordomsfrit og i fællesskab koncentrere os om det der virkelig kan flytte noget. Lad os arbejde for en nyt, rødt flertal, og gøre Halsnæs til en bedre kommune at bo i. Lad os begynde i dag, den 1. maj

I disse år vinder liberalismen frem med stormskridt. Enhver er sin gen lykkes smed og enhver der ikke er tjekket, ser godt ud, ikke er for tyk, ikke ryger og drikker, eller har styr på økonomien er en taber. Og værst af alt – det er sgu nok deres egen skyld.

Vi kender det osse her i kommunen. Her gives ikke ved dørene. Der er så mange fattige og mennesker uden arbejde. Så mange psykisk syge og boligløse som henslæber dagene i armod. Kun hvis vi ser i øjnene, at de behøver hjælp – at det ikke er deres skyld – kan vi hjælpe dem til en bedre tilværelse.

Vi må finde det gamle begreb solidaritet frem igen. Og det kan vi kun med et ægte, rødt flertal.

Vi må bruge de sidste måneder inden kommunevalget til at vise, at vi kan arbejde sammen, at ingen blå politikere kan lave splitting i vores samarbejde.

Børn og unge, syge og mennesker med handicap har alle brug for at systemet fungerer. At vi påskønner dem og ved, at de har ressourcer der skal aktiveres. At de skal have hjælp fra os der har, så de kan folde sig ud og få et godt liv. Det skal vi vise sammen.

Sociale ydelser skal ikke være almisser. Det er en rettighed. Man skal ikke være ydmyg og taknemmelig fordi man har brug for hjælp og man skal ikke føle, at det er skamfuldt. Alle bidrager jo til samfundet på hver sin måde.

Reformerne af førtidspension og kontanthjælp har gjort mennesker fattige ud fra en forestilling om, at hvis vi presser dem tilstrækkeligt bliver de syge raske – og de arbejdsløse kommer i job.

Perioden har været præget af kritik af ældreområdet. Og med god grund. Det er ikke godt nok. Der høres kritik fra både beboere og pårørende. Og medarbejderne har dårlige arbejdsvilkår. I stedet for at afvise kritikken, må vi se den i øjnene og gøre hvad vi kan for at forbedre forholdene. Lad os gøre det sammen. Lad os sammen udvikle visioner for et godt ældreliv i Halsnæs

I denne byrådsperiode har der ikke været bygget så meget som en eneste almen bolig – en lejebolig. Tvært imod er der planer om at nedlægge lejerboliger og opføre parcelhuse med ejerstatus. Det er ikke godt nok, og slet ikke i en kommune som vores. Nu har byrådsflertallet endda vedtaget regler der betyder, at arbejdsløse og socialt vanskeligt stillede familier sættes bagest på ventelisterne. Ved I hvad – det kan vi sgu ikke være bekendt. Lad os give hinanden håndslag på, at vi i den kommende byrådsperiode med et rødt flertal, vil bygge gode lejeboliger til almindelige mennesker. Boliger der er til at betale og som mennesker kan trives i.

Danmark kunne engang prale af, at vi var et af de 10 mest lige lande i verden. Det kan vi ikke mere. Uligheden er i årevis vokset i Danmark. – ja, faktisk er vi et af de lande i Europa hvor den er vokset hurtigst. Og netop reformerne har medvirket.

Vi er et af verdens rigeste lande. Og der er ingen grund til, at mennesker skal leve i fattigdom. Men samtidig med, at man skærer i de offentlige ydelser til syge, arbejdsløse, mennesker med handicap og kontanthjælpsmodtagere ja, så sænker man skatten for de rigeste, for aktionærerne og for virksomhederne. Det er de få i toppen der får noget ud af udviklingen og almindelige mennesker taber. En procent af danskerne sidder på 1/3 af landets samlede formue.

Lisbet
Lisbet tale 1. maj

For Enhedslisten er miljøet en mærkesag. I har den sidste uge i DR set et tema rulle over skærmen hver aften om klimaet på vores klode – hvis I da ellers har kunnet holde det ud – og det ser sort ud.

Alligevel er det ikke rigtigt gået op for politikerne i Halsnæs, at det osse drejer sig om vores kommune. Hver eneste gang det er på dagsordenen fremføres der argumenter om, at det er endnu ikke påvist at det er skadeligt, det er forbundet med stor usikkerhed om det er farligt, det koster for mange penge osv osv. vi har deciderede klimafornægter i byrådet som synes det hele er noget opreklameret pjat.

Alligevel kommer vi til at bruge 12 mio. til et sluseanlæg i Frederiksværk og mange mange andre millioner på at kystsikre Nordkysten. Begge dele som følge af voksende klimaproblemer.

Det er da utroligt, at vi alligevel fortsætter forureningen. Flere gange er et forslag om begrænsningen skudt ned på grund af procedurer. Det er for ringe. Denne sag er for vigtig til, at den skal ende som et procedurespørgsmål. Vil man et bedre miljø – uden forurening af vores unger og os selv, og vil man en klode uden klimakatastrofer skal det da ikke drukne i procedurespørgsmål.

Lige om lidt er der kommunevalg. Spørg din politiker om hans eller hendes holdninger til miljøet. Vil de noget andet en at forbyde at vandhanerne drypper på plejehjemmene. Har de visioner for et bedre miljø i Halsnæs. Går de ind for et bedre offentligt transportsystem i stedet for udvidelse af motorveje til gavn for bilisterne? For brug af Round-up i kommunens jord og virksomheder? For forbud mod anvendelse af forurenende stoffer i kommunens virksomheder?

Man kan tydeligt mærke det. Alle politikere er oppe på dupperne, man vil lægges mærke til – de lange knives nat er begyndt.

Der er ingen grænser for hvordan vi som politikere vil markere os.

Det fyger med løfter for fremtiden og forsikringer om hvor gode vi har været.

Men lad nu være at tro på det svulmende bævrende valgflæsk. Døm dem der har siddet i byrådet i snart fire år på deres gerninger og ikke deres løfter for fremtiden

Tænk over hvad der er sket og ikke på hvad de kunne tænke sig der var sket. Spørg dem, hvad de i virkeligheden mener om miljøet, om forholdene i skolen, i daginstitutionerne om kulturen, om forholdene for de ældre osv.

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

36 − 26 =