Boliger

Boliger

Boligpolitikken i Halsnæs kommune skal sikre boliger til alle, til en husleje der kan betales.
Enhedslisten arbejder for at der i Halsnæs kommune bliver skabt en boligpolitik med fokus på fællesskab og klima.
De udsatte boligområder skal løftes. Beboerne skal gives mulighed for at løfte sig selv. Der er brug for en alsidig flerårig indsats med særligt fokus på at renovere boliger, investere i ungdommen, skabe tryghed, styrke de sociale indsatser og skabe en mere blandet beboersammensætning.

Enhedslisten arbejder for

  • At kommunen, når den udbyder sine grunde til boligformål, sælger til almennyttige boligselskaber eller brugerejede andelsforeninger
  • At der planlægges med blandede boligformer og beboersammensætninger når der gives tilladelse til nybyggeri
  • At der ikke opstår et opdelt boligmarked. Vi skal sikre at børnefamilier, enlige, pensionister, unge, gamle og fattige og rige bliver naboer og integrerede
  • At kommunen tager ansvar for, at de nuværende boligforeninger er velfungerende
  • At der ikke laves fleksible ventelister der favoriserer nogle, og gør det svært for ledige og førtidspensionister at få en bolig
  • At administrationen tager tilsynspligten med almene boligforeninger alvorligt.
    Der har været for lidt fokus på kvaliteten af det materiale som boligforeningerne afleverer til kommunen, bl.a. mangelfulde baggrundspapirer og regnskaber, som byrådet beslutter ud fra
  • At kommunen stiller lånegaranti og opfordrer til klimavenlige tiltag i boligforeningerne
  • At der ansættes socialarbejdere lokalt i boligområderne for at kunne give rådgivning vedr. det at bo i almennyttige boliger – 2 -3 der kan cirkulere rundt i de enkelte områder- “sociale viceværter”