Budgettale.

Budgettale.

Mit første møde som folkevalgt var at deltage i sidste års budgetforhandlinger, jeg må sige at jeg ville have ønsket at det havde set ud som i år, men sidste år da vi skulle behandle budgettet var det en betydelig mere dyster udsigt end den vi ser frem til i nu.
Mange svære beslutninger skulle tages, og på trods af det lykkes det for 19 af 21 medlemmer her i byrådet at blive enige, da der ikke var noget alternativ.
Heldigvis har sidste års budgetforlig båret frugt, og vi står i en anden situation, hvor vi kan se på samlede udvidelser i stedet for besparelser.

I sommer fik vi en ny regering, og det varslede nye tider i forhold til økonomien til kommunerne. Det er jo en dejlig ting, og i enhedslisten glæder vi os da også over at det lysner generelt, men lad os håbe at regeringen også kommer til at levere i forhold til det forståelsespapir der er vedtaget af regeringen og støttepartierne.

Nogle af de væsentlige områder som trænger til et løft er ældreområdet og daginstitutionerne. I enhedslisten mener vi at det er to af de områder der mest trænger til en hjælpende hånd.

Vores ældre medborgere skal have den nødvendige omsorg og den fornødne hjælp, og det kræver at der er flere omsorgsmedarbejdere end der er nu. Mange kalder det varme hænder, men man kan også kalde det varme hjerter der kan give vores ældre et værdigt og godt liv. Man har kunnet læse i pressen om situationen på ældreområdet, og der er en gang imellem problemer. Det er derfor vigtigt at vi får styrket området, og vores håb er at alle partier vil være med til at styrke indsatsen i budgettet.
Et af budgethåndtagene drejer sig om at få kigget på demensområdet. Altså have lavet en analyse for hvad der skal ske på området, og om vi har behov for at udbygge området yderligere. Det ser vi frem til i Enhedslisten.

En forældrebevægelse spørger: “hvor er der en voksen”, det er et opråb i forhold til vores børn i daginstitutionerne, der trænger til at der er voksne nok til at støtte og hjælpe dem i den tid de er i daginstitutionerne, og ved det sidste folketingsvalg var det er af de het store valgtemaer, og heldigvis er der nu pres på regeringen i forhold til at sikre minimumsnormeringer for poderne i institutionerne. En stor del af minimumsnormeringerne skal løses fra Christiansborg, men som budgettet her i kommunen ser ud i år, så er det Enhedslistens håb at vi kan starte med at sørge for lidt flere voksne allerede i den kommende periode.

Alle vores dygtige medarbejdere har fortjent at de ikke skal løbe helt så stærkt.

Gennem de sidste 10 år har vi desværre set en negativ udvikling i forhold til almene boliger her i kommunen. Der er blevet fjernet en del af de almene boliger, og der er ingen nye kommet til. Den udvikling mener vi at vi skal have ændret på. Der er masser af private boliger, og der bliver hele tiden bygget nye, men de den nuværende økonomiske situation mener Enhedslisten at det er på tide at sikre en positiv udvikling for hele den almene sektor. Vi skal have boliger som alle har råd til at bo i.

I folketinget er alle partier enige om at der skal gøres meget mere for klimaet, hvilket har medført at der inden 2030 skal ske en CO2 reduktion på 70%. Det virker ambitiøst, men man kommer ikke i land hvis ikke vi i kommunerne bakker op, så det er væsentligt at vi får indtænkt både vores klima og miljø her i kommunen.
Vi bor i et helt unikt område med sø, hav og fjord, og vi skal sikre at de kommende generationer har mulighed for at nyde vores grønne plet, på samme måde som vi gør nu.

Tænk hvis vi kunne sikre cykelstier rundt om i kommunen, der kunne vise vej mellem alle de skønne områder som Halsnæs består af. Både for turisterne, men også for alle de borgere der gerne vil tage et klimarigtigt alternativ til bilerne.

En af de tanker vi havde med i vores overvejelser da vi skulle gøre os tanker om det kommende budget var at se på om vi kunne hæve dækningsafgift til 10 promille, men til vores overraskelse kunne vi konstatere at man fra kommunens side ikke havde helt styr på hvornår ønsker om at hæve skatten skulle være inde. Det håber vi meget at det bliver rettet op til næste år.

I enhedslisten ser vi frem til forhandlingerne vi nu skal igang med, og håber at vi får set på de områder der efter vores overbevisning trænger til et løft, vi glæder os til at gå konstruktivt ind i forhandlingerne.
Og jeg kan love at vi gør hvad vi kan for at få et rødt og grønt budget igennem

Thue Lundgaard Enhedslisten Halsnæs