GENERALFORSAMLING, AFLYST,pga. coronavirus

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 23/03/2020
19:00 - 22:00

Lokation
Metals lokaler


Du indkaldes hermed til generalforsamling i Enhedslisten Halsnæs mandag 23.3. kl. 19- ca. 21.30 i Metals lokaler, Jernbanegade 6, Frederiksværk.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlige indvarsling og dagsorden
  3. Godkendelse af bestyrelsens organisatoriske og politiske beretninger
  4. Godkendelse af det reviderede regnskab
  5. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år
  6. Budget for det kommende år
  7. Valg af afdelingsbestyrelse, regionsrepræsentanter, suppleanter og revisor
  8. Eventuelt

Forslag til drøftelse på generalforsamlingen skal sendes til afdelingsbestyrelsen (vera.vha@gmail.com), så de kan lægges på afdelingens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen vælger vi 2 delegerede og 2 suppleanter til årsmødet i Enhedslisten 30.5.-1.6. Delegeretkandidaterne  skal motivere deres ønske om at deltage i årsmødet og tilkendegive deres holdning til centrale emner på årsmødet. (Se årsmødets dagsorden på Enhedslistens hjemmeside.

De, der har lyst, mødes kl. 18 i lokalet og spiser sammen.Der vil være hjemmebagt brød, div. godt pålæg og øl og vand på afdelingens regning.

Vel mødt!

Gode hilsener fra afdelingsbestyrelsen