Generalforsamling

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 25/03/2019
19:00 - 22:00

Lokation
Metals lokaler


Dagsorden i følge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Godkendelse af det reviderede regneskab
  3. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år
  4. Budget for det kommende år
  5. Valg af afdelingsbestyrelse, suppleanter og revisor
  6. Eventuelt