GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes I til
Generalforsamling i Enhedslistens lokalafd. tirsdag den 25.3. 2019
19.00
i Metals lokaler, Jernbanegade 6 i Frederiksværk.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlige indvarsling samt
dagsorden
3. Bestyrelsens beretning:
– Den organisatoriske beretning samt
– Den politiske beretning
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år
6. Budget for det kommende år
7. Valg af afdelingsbestyrelse, suppleanter og revisor
8. Eventuelt

Forslag skal iflg. vores vedtægter være bestyrelsen i hænde senest 1
uge
før generalforsamlingen.

Vores vedtægter er vedhæftet !

Vi ses tirsdag den 25.3. 2019

OBS OBS OBS !!!
Igen i år har vi valgt at de der har interesse for det mødes over en
bid brød
allerede kl. 18.00 samme sted 🙂

Så hvis I har tid og lyst så kom allerede kl. 18.00 – men husk i så
fald
tilmelding til ut. senest fredag den 15. MARTS  af hensyn til madindkøb
🙂