Hvor skal pengene komme fra?

Hvor skal pengene komme fra?

Ja, man kan med rette spørge hvordan Enhedslistens mange gode forslag skal finansieres. Det er ikke så svært. Med regeringens fortærskede ord er landet økonomi “sund og robust” – og det er rigtigt. Problemet er fordelingen af de mange penge. Der er stadig mennesker der lever i luksus og har så mange penge at de kan leve i sus og dus, uden at det tærer på formuen. Og så er der dem, der lever i fattigdom og skal vende hver en krone og knap nok har til føden sidst på måneden.

Her og nu må vi forhøje dækningsafgiften til 10 promille sådan, at alle virksomheder betaler mere til den fælles økonomi. Det kan ikke være rigtigt at f.eks de store supermarkedskæder slet ikke betaler skal i kommunen fordi deres hovedsæde ligger i København. Det vil indbringe adskillige millioner. For de små virksomheder bliver udgiften ikke mere en få hundrede kroner om året.

Og der kan tjenes penge ved at sælge jord og bygninger til rimelige priser i stedet for nærmest at forære dem væk. F.eks solgte man Nordmolen for 2.5 millioner til havnen og købte den tilbage for 17.5 millioner et par år senere. Det er simpelthen ikke i orden.

Det viser sig ofte, at de udgifter, som kommunen har til fremmede tjenesteydelser, er dårligt givet ud. Mange opgaver vil kunne klares af kommunen selv – og med lokale medarbejdere. Det er godt for beskæftigelsen.
Og en grundig gennemgang af udgifter til cheflønninger og konsulentudgifter kan vise
sig at give flere penge i kassen.