Interessante lings.

Regionsledelsen

https://www.regionh.dk/politik/politiske-udvalg-og-fora/regionsraadet/Sider/Medlemmer_af_regionsraadet_2018-2021.aspx

Forside