Kommunalpolitisk beretning 2021

Året har som vi alle ved haft en overordnet overskrift nemlig Covid 19

Siden sidste generalforsamling har stort set alle udvalgsmøde og byrådsmøder foregået online. Faktisk er vi ved at være 100 meter mestre i zoom.

Det fungerer faktisk udemærket, men man mister meget af dynamikken der eller er på møderne.

Et af de store emner for kommunerne sidste år var udligningsreformen, hvor vi krydsede fingre for at blive tilgodeset i det store økonomiske lotteri, og for en gangs skyld smilede lykkes gudinde til Halsnæs kommune, og budgettet blev præget af at der var udvidelser i dele af borgmesterens regneark.

Vi gjorde det samme som de seneste år, med at nedsætte en baggrundsgruppe til budgetforhandlingerne, og endnu engang viste det sig som den helt rigtige måde at gøre det på.

Alle i gruppen bød ind, og gjorde at Kirsten og jeg følte os velforberedte når vi skulle til møde med borgmesteren.

Foruden budgetgruppen har vi også to velfungerende baggrundsgrupper som bakker op omkring udvalget for ældre og handicappede og for økonomiudvalgsmøderne. Det er en kæmpe hjælp at have de grupper, og gør at jeg altid føler mig velforberedt til møderne, og ved at der er opbakning til den linje vi lægger.

Sidste år fik vi sat skub i modstanden mod boligbyggeriet på nordmolen, og i løbet af efteråret vendte tilhængerne af byggeriet endnu engang på en tallerken, og gik pludselig igang med at forhandle med havnen om en tilbagekøb af molen.

Det var vist det vi må kalde en kovending af de større, og endnu engang fik vi medvind som de eneste der havde lagt en klar linje og fulgt den. Alle andre partier har stemt i øst og i vest. Det er et af de emner der nok kommer til at fylde en hel del i den kommende valgkamp.

Hvis det skule være gået nogens næse forbi, så står den på kommunalvalg den 16. November, og i den forbindelse er vi gået igang med at få udarbejdet et valgprogram som vi forventer at være færdige med inden 1. Maj.

Valgkampen er i gang, og allerede nu er der gået overbud i den fra de forskellige partier. Godt at vi har været tidligt ude med at få udarbejdet vores program, så vi er helt klar når valgkampen kulminerer.

Allerede nu har vi lavet en list med 5 kandidater, og jeg er helt tryg ved at skulle føre valgkamp sammen med flokken. Vi har et mål om at få 2 mandater, og vi kommer til at gøre alt hvad vi kan for at nå målet.

Forhåbenligt får vi masser af aktive der vil hjælpe med plakater od husstandsomdelinger, og som vil være med når vi skal ud på gader og stræder.

Det skal nok blive et spændende efterår.

Nu må vi se hvad Covid tillader i forhold til at mødes med mange mennesker,s å måske kommer vi til at skulle holde valgmøder på en ny måde, men forhåbenligt bliver valgkampen som de plejer at gøre. Det personlige møde med vælgerne er altså det sjoveste.

Byrådsarbejdet er stadigvæk spændende og sjovt, og jeg håber at vi har to mandater næste gang vi skal holde generalforsamling i vores parti.