Kultur

Kultur

Halsnæs skal være en pulserende og kreativ kommune, der stiller ressourcer og faciliteter til rådighed for udvikling af nye ideer, og som vedligeholder og udbygger faciliteter til aktører inden for kultur- og fritidslivet. I Enhedslisten mener vi, at alle skal have lige adgang til kulturelle oplevelser. Og der skal ikke spares – tværtimod. Det er vigtigt at fokusere på, at kultur ikke er forbeholdt de store byer, eller de velstillede . Nedlukningen pga. corona har et vist os hvor vigtigt det er for vores velbefindende at vi alle kan komme ud og få gode oplevelser.
En del borgere udelukkes fra kulturlivet fordi økonomien ikke rækker til fodboldklubben, eller fordi deres kørestol ikke kan komme ind på museet. Det er en kulturel ulighed som vi vil bekæmpe via kulturklippekort til økonomisk trængte borgere og ved at sørge for, at der leves op til kravene om tilgængelighed til både kultur og medier.
Biblioteker

  •  Der skal være adgang til afhentning af bestilte biblioteksmaterialer i alle dele af kommunen.
  •  Den gamle ordning med biblioteksservice til ældre, handicappede og plejehjemsbeboere skal genoptages

Musik, teater og dans

  •  Halsnæs er arnested for mange kreative kræfter inden for musik og teater. Det skal fortsætte, og der skal satses massivt på kulturlivets vækstlag. Vi skal have skabt sceneplads og øvemuligheder for både nye og etablerede kulturelle kræfter flere steder i kommunen.
  • Den borgerdrevne kultur er uerstattelig. Der skal være midler og rammer så den kan blomstre bredt i hele kommunen.

Kunst og museer 

I Enhedslisten mener vi, at det er vigtigt at Halsnæs kommune støtter aktivt op om byens museer. Det kan f.eks. ske ved at give byens borgere gratis adgang. Kommunen bør også stille lokaler til rådighed til produktion, udvikling og udstilling af kunst og kunsthåndværk til en husleje der kan betales eller gratis med en modydelse til det lokale samfund. 

Idræt 

Idrætslivet i Halsnæs skal være tilgængeligt for alle og breddeidrætten skal have samme status som eliteidrætten. 

Haller, svømmehal og idrætsanlæg skal være i ordentlig stand og løbende vedligeholdes, udbygges og moderniseres, så de lever op til nutidens behov. Der skal være en klar adskillelse mellem idrættens foreningsliv og de kommercielle selskaber, der driver idræt. Ingen børn, unge eller voksne må udelukkes fra idræt på grund af dårlig økonomi. 

I Halsnæs skal vi have svømmefaciliteter, der kan tilgås fra offentlig trafik, som er åbent for offentligheden i dag- og aftentimer og til en pris alle kan betale.