Kystbeskyttelses linien

PRESSEMEDDELELSE

Halsnæsset summer af holdninger og ideer om den kommende afstemning om ophævelsen af kystbeskyttelseslinjen. I Enhedslisten er vi fulde af undren over, at nogen overhovedet kan komme på de tanker.

Læser man dagsordenen til byrådsmødet på torsdag, er begrundelsen, at man på fem udvalgte steder ønsker øget tilstrømning af turister og folk med hang til friluftsliv, og at man vil søge at opnå vækst i det lokale butiks- og erhvervsliv. Det er for så vidt i orden. Det er måden, man vil gøre det på, der bekymrer os. Der vil, på bynære havnearealer, blive givet tilladelser til ”forskellige former for faste anlæg, byggerier og midlertidige anlæg i områderne”. Man kan kun gætte på hvad det kan være. Men vedtages forslaget er porten åben for hvad som helst.

Liseleje er et af de fem steder, hvor man søger ophævelse. Jamen – stod der ikke lige, at det drejede sig om kystnære havneområder? Det tyder på, at forslagsstillerne er så ivrige, at de helt har glemt, at der slet ikke er nogen havn i Liseleje. Nok er det deres drøm, at der kommer én. Det er bestemt ikke drømmen for Enhedslisten.

Alle stederne udmærker sig ved at være natur i nærheden af vores byer. Hver især er de mentale og naturskønne åndehuller for byernes borgere. Netop steder der gør Halsnæs til noget særligt.

De kalder det vækst, dem der går ind for forslaget. Og med vækst mener de penge.

For Enhedslisten er vækst at se naturen og mennesker udfolde sig. Der er masser af steder rundt om, både i kommunen og andre steder, der byder på andre former for oplevelser, til glæde for dem der har lyst til det.

Den nye lov siger, at man uden dispensation vil kunne bruge overflødiggjorte bygninger til turisme og friluftsformål, cafeer og lignende. Og det har da osse kunne lade sig gøre at lave en masse nyt i de seneste år i alle vores havne. Skulle vi ikke bare lade det være ved det?

Lisbet Møller

Medlem af udvalget for miljø og teknik

Medlem af byrådet for Enhedslisten

Tlf.: 40630358 Lisbet Møller