Medlemsmødet , september.

Nordmolen

Sammen med Torben Hedelund, som er socialdemokrat, er Enhedslisten de eneste i byrådet der er imod byggeriet på Nordmolen. Det blev, på trods af Thue og Torbens protester, besluttet, at man går i gang med udarbejdelse af lokalplan for området.

Men for Enhedslisten slutter det ikke her. Vi har nedsat en arbejdsgruppe som mere aktivistisk arbejder med at inddrage os selv og kommunens borgere i en protestbevægelse. Allerede nu ved vi, at der er rigtig mange borgere der er imod byggeriet.

Hvis man er interesseret i at være med i arbejdsgruppen kan man kontakte Thue: thuelundgaard@hotmail.com

 

Julefrokost

afholdes den 20. december kl. 17.00 hos Bent og Lisbet, Tjørnevej 7 i Hundested (lige bag stationen) Medbring en ret til det fælles bord og medbring selv drikkevarer. Vi sørger for brød, smør og hvad der ellers hører til – samt kaffe og lidt sødt.

Tilmelding senest den 17. december til Lisbet: lisbm@outlook.dk

 

Hvem vil med til Svendborg?

Som en udløber af Nordmolesagen besluttede vi på medlemsmødet at lave en studie og inspirationstur til Svendborg for at se på deres meget vellykkede fornyelse af Svendborg havn. Det bliver i weekenden den 29. februar/1marts. Afdelingen betaler for transport, men I skal selv betale for opholdet (formentlig på Svendborg vandrehjem) og forplejning. Hvis I ikke har råd, har afdelingen mulighed for at gi’ et tilskud.

Samtidig med, at vi bliver klogere af at se havnen og høre vores kammerater fra Svendborg fortælle, er det en god lejlighed til at hygge os med hinanden.

Tilmelding til Vera: vera.vha@gmail.com inden 23 februar, men meget gerne før.

 

Kommunalpolitisk temadag

valgkampen til byrådet er allerede i gang. For ligesom at få sat lidt system i det og taget nogle fælles initiativer, har medlemsmødet besluttet, at der skal afholdes en kommunalpolitisk temadag søndag den 15. marts i annekset til Fyrgården ved Knud Rasmussens hus kl. 10 – 15.30.

Vi aftaler mærkesager i valgkampen og beslutter nogle foreløbige initiativer.

tilmelding til Vera: vera.vha@gmail.com senest 8. marts.

Indtil da, ka’ I jo spørge jer selv om det var en ide at stille op som kandidat til byrådet.

 

Ris, ros og gode ideer mht. nyhedsbrevet kan sendes til Lisbet

 

Kammeratlige hilsner til alle fra Enhedslisten i Halsnæs.