Retssikkerhed

Retssikkerhed

Alle borgere skal sikres samme rettigheder og muligheder. Alle skal mødes med respekt og forståelse – uanset om de på grund af handicap, alder eller andre behov har brug for hjælp fra kommunen.
Retssikkerheden for borgere med brug for hjælp er svundet i takt med at presset på kommunernes økonomi er steget. Der er brug for bedre finansiering af velfærden, hjælp til sagsbehandling og håndfaste rettigheder til ældre såvel som borgere med handicap. Sidstnævnte skal bevare retten til handicapkompenserende ydelser i den tredje alder. Et handicap forsvinder jo ikke bare fordi man når pensionsalderen.

Vilkårene for borgere som har brug for hjælp er pressede og retssikkerheden lemfældig. Ankestyrelsen underkender halvdelen af kommunernes afgørelser i sager vedr. børnehandicap og hver tredje på voksenområdet.

Alt for mange får ikke den støtte de har ret til og behov for. Sagsbehandling der går til grænserne betyder, at mange heller ikke får den hjælp de har lovkrav på. Tallene fra Ankestyrelsen er kun toppen af isbjerget, da mange borgere ikke selv har ressourcer til at klage.

Der skal stilles garantier for at retssikkerheden for mennesker med handicap bliver markant styrket.

Enhedslisten foreslår 

  • at man i den kommunale sagsbehandling tager hensyn til at det er en sårbar gruppe man arbejder med
  • at Halsnæs kommune ændrer tidsfristerne for kommunens behandling af ankede sager, så borgerne ikke venter urimeligt længe på en afgørelse
  • at borgerne skal beholde ydelsen indtil deres sag er behandlet i Ankestyrelsen
  • at kommunen kompenserer borgere med handicap, der lider som følge af kommunens
    tilsidesættelse af Serviceloven