Sundhed

Danmark skal have god, gratis og lige adgang til sundhed. Både i det nære og hos specialisterne på sygehuset. Også når sygdommen sidder i sindet.
Et godt helbred er en central del af menneskers velfærd, fordi et dårligt helbred begrænser menneskers frihed til at leve det liv, de ønsker. Sundhedspolitik er derfor velfærdspolitik!

Fokus på forebyggelse

For Enhedslisten handler sundhed ikke kun om behandling, men også om at forebygge sygdom. Det kræver et ændret fokus, så vi prioriterer forebyggelse mere. Det handler både om at indrette samfundet, så de sunde valg, som at spise økologisk og dyrke motion, bliver lettere. Men det handler også om at stoppe det pres, der gør mennesker syge f.eks usikker økonomi og manglende indflydelse på tilværelsen.

Sundhed for alle

Enhedslisten vil have et sundhedsvæsen, der fungerer lige godt for alle, uanset forudsætninger og uanset om man fejler noget med psyken eller fysikken. Det skal ikke være vores økonomi, der forhindrer os i at gå til tandlægen eller at få den medicin, vi har brug for. Og det skal ikke være vores økonomi, uddannelse eller evner til at kommunikere, der afgør, om vi får den bedst mulige behandling.

Enhedslisten foreslår

  • Etablering af Sundhedscentre  – gøre det interessant at blive/være læge i Halsnæs kommune – samling af anerkendte behandlingsformer/flere behandlingsformer under samme tag  – skabe forudsætning for holistisk syn på sygdom i stedet for specialiseret tunnelsyn
  • Hvor kommunen har ansvar for maden skal den være økologisk og varieret
  • Sportstilbudene skal være åbne og tilgængelige for alle kommunens borger; både gode fysiske adgangsmuligheder og økonomisk.
  • Tandplejen skal gøres gratis

Psykisk syge og sårbare mennesker

Forebyggelse og behandling af psykiske lidelser er en vigtig opgave for kommunen. Der bor mange psykisk syge og sårbare mennesker i Halsnæs, og der skal skabes politisk opmærksomhed og vilje til at løse deres problemer hvis det virkelig skal rykke.

En utryg barndom, omsorgssvigt, fattigdom, mobning og udstødelse er for mange grundlaget for det psykisk sårbare sind. Der kan gøres meget for at hjælpe mennesker, som bærer på den bagage. Men der skal også være en politisk vilje til at etablere relevante tilbud. Her er det ikke viden om hvordan det kan gøres, som mangler.

Det er afgørende at politikerne sætter sig ind i forholdene på døgntilbuddene for psykisk syge mennesker. De skal ud og se, tale med beboerne, de pårørende og medarbejderne. Få virkeligheden ind på nethinden.

Ret  beset mener vi, at psykiatrisk behandling i langt de fleste tilfælde skal ud af sygehusene og foregå i helt andre rammer.  Alligevel er der mennesker der har det psykisk svært, måske med dybe depressioner eller psykoser, som er bedst tjent med en plads på et sygehus.

Det sker, at mennesker, der bor under beskyttede former i bofællesskaber eller lign., får det så dårligt, at de har brug for særlig støtte. Ofte vil man – uden at stille andre muligheder i udsigt – vælge indlæggelse på psykiatrisk hospital. Men de store summer det koster, kan – hvis man tænker alternativt og inddrager brugeren i beslutningen – bruges bedre, med massiv og professionel støtte i hjemmet eller botilbuddet.

Enhedslisten i Halsnæs støtter i høj grad, at mennesker med psykiske lidelser skal have hjælp, så de kommer sig. En psykiatrisk diagnose har livslang gyldighed. Begrebet “Recovery”, som anvendes meget i socialpsykiatrien, er kommet for at blive. Det indgiver mennesker håb og kræfter. Recovery må omvendt ikke misbruges politisk så man giver midlertidige tilbud i stedet for varige. Det medfører stress, utryghed og tilbagefald.

Borgere med særlige behov

Mennesker med særlige behov skal have samme mulighed som andre for at deltage i kulturtilbud og færdes i Halsnæs kommune. Meget kan løses med tilgængelighed, men så skal adgangsforholdene i biografer og andre kulturtilbud, caféer, pubber, læger og tandlæger være indrettet så alle, uanset handicap, kan deltage på lige fod med andre.

Ledsagerordningen skal være til rådighed for alle der har brug for det, og ikke som en mulighed der defineres af sagsbehandleren ud fra en given tekst i Serviceloven.

I Halsnæs kommune er vi så heldige, at ved kommunesammenlægningen overgik tidligere bosteder og andre institutioner for mennesker med sindslidelser og fysiske og psykiske funktionsnedsættelser til kommunen. Herunder kan nævnes værksteder og landbrug på Sølager, Havlit i Hundested og Botilbuddene, som er Trekløveret i Ølsted, Midgården og Tømmerpladsvej i Frederiksværk, Opgangsfællesskabet på Maglehøj og to enkeltmandsprojekterne i Liseleje. Det er steder i konstant udvikling, men er hele tiden under pres. Mål og rammestyring med krav om besparelser og effektiviseringer udhuler den faglige indsats og er med til at underminere arbejdsmiljøet og den enkelte borger får ikke den individuelle hjælp og støtte vedkommende har krav på.

Mennesker med sindslidelser og funktionsnedsættelser har, som udgangspunkt potentiale for udvikling og nogen kan med hjælp og støtte opretholde deres kompetencer. Det kræver veluddannet og motiveret personale, som får adgang til efteruddannelse og supervision.

Kommunen skal holde sig fra, gennem råd fra konsulentvirksomhed, at sammenligne vores indsatser med laveste fællesnævner i andre kommuner blot for at spare og effektivisere.

Velfærd for os betyder, at indsatser og ydelser på alle områder, skal styres efter at opnå de mest ønskværdige vilkår for daglig trivsel for det enkelte individ.

Enhedslisten foreslår

  • at kommunen i forbindelse med en anden foranstaltning opretter et lille døgntilbud hvor mennesker, uden forudgående visitation, med f.eks. akut angst eller depressioner kan søge hen for en stund, få en snak med en medarbejder, få tryghed og omsorg og en god seng at sove i. Det vil betyde, at man slipper for et hospitalsophold, men alligevel får den beskyttelse man har brug for.