2021 kommunal politisk program

Grønt – og ægte rødt
Det kommunalpolitiske program for Enhedslisten / Halsnæs

Indledning

Enhedslisten har mange forslag og visioner for Halsnæs Kommune. Vi sætter borgeren og det sociale ansvar i centrum og mener, at alle skal have mulighed for at kunne leve et værdigt og ordentligt liv.
For at det kan lade sig gøre skal også et flertal i byrådet være med. Enhedslisten vil samarbejde med alle, der ønsker at mennesket er i centrum, når det kommer i kontakt med det offentlige. Du kan læse mere om hvad  Enhedslisten i Halsnæs vil arbejde for i den kommende valgperiode.
Overskrifterne for de enkelte politikområder:

 • En ægte grøn politik – Infrastruktur, klima, miljø
 • Socialpolitik
 • Sundhed
 • Borgerinddragelse og demokrati
 • Boliger
 • Børn, unge og skole
 • Ældreområdet
 • Arbejdsmarked og beskæftigelse
 • Retssikkerhed
 • Kultur
 • Udlændinge
 • Køn, ligestilling og rummelighed
 • Hvor skal pengene komme fra?

Intet politikområde er statisk. Det program du ser, er hvad vi er nået frem til i vores diskussioner indtil nu.
Diskussionerne fortsætter, programmet udvikler sig og det må meget gerne ske med bidrag fra dig.
Skriv eller ring til os hvis du har noget på hjertet.

Læs det kommunalpolitiske program – hent den aktuelle udgave på dette link:
Kommunalpolitiske program for Enhedslisten / Halsnæs – version 3, september 2021